Trnitá cesta za ekologickými krabičkami

.

.

Minut čtení:
5

Trnitá cesta za ekologickými krabičkami

Chovat se šetrně k životnímu prostředí a snažit se co nejvíce omezit ekologickou stopu by mělo být úkolem každé firmy. Začíná to v každodenních činnostech, kdy je vhodné vymýšlet a aplikovat ekologičtější varianty. Ať už jde o to, v jakých obalech se kupují suroviny pro přípravu jídel, nebo o plastové krabičky, do kterých se porce balí. Chcete naše dobré jídlo v ekologických krabičkách? Přečtěte si, jaké jsou možnosti do budoucna a co bychom rádi. Pojďte ekologickým krabičkám naproti společně s námi.

Ekologie u krabičkové diety

Jak už z názvu krabičkové diety vyplývá, neobejde se bez vhodných obalových materiálů. Na první pohled se může zdát, že spotřeba plastových krabiček je velká a tento styl stravování představuje velkou ekologickou zátěž. Při bližším pohledu, a hlavně při správném zacházení s krabičkami však existují cesty, jak z tohoto druhu stravování udělat způsob relativně šetrný k životnímu prostředí.

Co všechno musí vydržet krabička, do které se jídlo dává?

Aby mohl obal na potraviny řádně fungovat a zbytečně nekazil dojem z celého jídla, musí splňovat několik parametrů. Krabička musí být pevná, aby nedošlo k deformaci jídla při transportu.

Trnitá cesta za ekologickými krabičkami

Protože součástí řady pokrmů bývají i tekutiny, musí krabička odolávat rozmočení. Další důležitou vlastností je možnost zatavení folií, tak aby obsah zůstal co nejdéle čerstvý a nedošlo k vylití.

Vývoj do budoucna

Aktuálně používáme polypropylenové krabičky, které dokážou splnit všechny důležité vlastnosti z pohledu uchování jídla při manipulaci a převozu. Při správném zrecyklování jsou i relativně únosnou variantou z pohledu ekologie.

Tento stav však určitě není konečný a sledujeme trendy v obalech pro potraviny a pátráme po ideálním řešení po všech stránkách.

Už v minulosti jsme zkoušeli různé varianty alternativních obalů, jako jsou krabičky z papíru, cukrové třtiny nebo skla, ale žádná z těchto možností nepřinášela uspokojivý výsledek.

Ekologické představy versus realita

Radikální ekologické představy o nulovém odpadu za cenu striktních opatření jistě mají své opodstatnění a je naprosto pochopitelné, proč se objevují. Na druhou stranu je potřeba přemýšlet nad ekologií v kontextu dlouhodobé udržitelnosti, a hlavně z pohledu zachování určitého standardu, na který jsou lidé z pozice zákazníků zvyklí.

Připravit takový koncept, který bude minimálně zatěžovat životní prostředí a zároveň poskytne lidem komfort, jaký očekávají, není vůbec jednoduché. Najít pomyslný kompromis mezi ekologií a pohodlím by mělo být úkolem každé firmy stejně jako neustálé zlepšování procesů a přichází s novými nápady, jak udělat služby a výrobky ještě o kus blíže přírodě.

REkrabička.cz: znovupoužitelné krabičky. Chcete je?

Možnou cestou pro budoucí snížení zátěže pro životní prostředí jsou znovupoužitelné krabičky.

Tento koncept plastových krabiček, které se po důkladném umytí dají znovu použít, jsou běžně používané, například v USA nebo UK. Podívejte se na značky GoBox nebo DabbaDrop z UK. Více příkladů najdete ve studii Reuse Rethinking Packaging.

U nás schvalují použití znovupoužitelných krabiček hygienické stanice nebo Statní zdravotní ustav. Ne všechny obaly se hodí pro opakované použití a musí být tomu uzpůsobeny.

Všechny výrobky a materiály, kterými provozovatel potravinářského podniku nahradí jednorázové předměty z plastů, musí splňovat legislativní požadavky, které se na ně vztahují, a to jak požadavky evropského práva, tak i národní požadavky vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a jeho prováděcího předpisu, vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami.

Pokud by byly ekologické krabičky schválené, otázkou zůstává, jak tento systém udělat natolik jednoduchý, aby byl skutečně využitelný. Přeci jenom je bohužel jednodušší vyhodit plastovou krabičku.

test alt text
Takhle například vypadají znovupoužitelné krabičky z goboxpdx.com

V České republice najdete projekty, kterým se podařila zaručit hygienická nezávadnost při opakovaném použití. Jedním projektem je REkrabička.cz. Jídlo je zabalené ve vratné krabičce, za kterou se platí záloha. Po použití se dá vrátit na jakémkoliv partnerském místě.

test alt text
Krabičky z REkrabička.cz

Hlavní výhodou je pohodlný přenos jídla, těsnost krabičky i rozdělení na polovinu pro oddělení jednotlivých pokrmů. Přesto, že jsou tyto krabičky také vyrobeny z plastů, jejich životní cyklus je mnohem neporovnatelně delší. Dalším projektem je OtočKelímek.cz, který nabízí zejména vratné kelímky.

Rádi bychom používali krabičky z projektu REkrabička.cz a jednáme o možném zavedení do procesu. Samozřejmě musíme řešit, co by to přineslo do našeho procesu. Zda by se neprodloužila doba rozvážky, jak bychom vyřešili zálohy za krabičky a zda vůbec my všichni chceme nechat zvítězit ekologii nad pohodlností.

Co udělat s plastovou krabičkou od jídla?

A co nejlepšího můžete udělat s plastovou krabičkou od jídla? Obal správně vytřiďte do vhodného kontejneru. Ale pozor. Krabička se musí pořádně zbavit mastnoty a nečistot, což není vůbec jednoduché. Pokud není 100% čistá, nikdo ji nezrecykluje a automaticky se krabička na třídící lince z procesu vyhodí.

Pokud si tedy nemůžete krabičku zbavit mastnoty, zkuste pro plastový obal najít smysluplné využití. Jak můžete upcyklovat plastové krabičky?

Využití použité plastové krabičky

Po umytí mohou krabičky z plastu posloužit jako miska pro výsevy rostlinek, předpřipravení sazenic na vysazení na zahradu a podobně.

Dají se využít například jako organizéry do šuplíků, případně poslouží pro ukládání drobných věcí do skříní a podobně.

Hodí se do dílny pro urovnání šroubků, případně mohou posloužit jako miska pro zvířecí jídlo při cestování. Protože je plast trvanlivý a poměrně odolný, nabízí se možností využití opravdu celá řada. Proto ještě předtím, než krabičku vložíte do žlutého kontejneru, zapřemýšlejte, jestli pro ni nenajdete další užitek.

Minislovník ekologických výrazů

  • Mikroplasty – různorodé úlomky plastů o miniaturní velikosti znečišťující vodu, půdu i vzduch. Vznikají většinou jako úlomky z větších kusů plastů. Jejich velikost je od 100 nanometrů až po 5 milimetrů. Je to směs vláken, kuliček či zlomků nepravidelného tvaru, z nichž část je záměrně v takové podobě vyráběna (primární mikroplasty), ale většina vzniká postupným nalámáním, fragmentací větších kusů plastů (sekundární mikroplasty). Tyto mikroplasty se posléze hromadí na dně oceánu, kde by mohly ohrožovat tamní životní prostředí.
  • Jednorázové plasty – plastové obaly, které se nedají opakovaně využít, jejich recyklace je obtížná či nemožná. Vzhledem k ekologické náročnosti se jedná o zákazu některých druhů jednorázových plastů.
  • Třídění odpadu – vyhazování odpadků do příslušných jednopruhových kontejnerů, odkud mohou být svezeny a dále recyklovány. Správné umístění odpadu do kontejneru je prvním krokem pro další potenciální využití suroviny.
  • Recyklace – proces pro získání druhotné suroviny a uvedení zpět do výrobního cyklu (typicky u skla či plastů). Opakované využití recyklovaného materiálu dává vzniknout jiným výrobkům a snižuje dopady na životní prostředí.
  • Upcyklace – přeměnění odpadového produktu a již nepotřebných materiálů na nový předmět. Například nalezení dalšího využití pro použitou plastovou krabičku.
  • Bez obalu – prodej potravin, drogerie i jiných výrobků bez zbytečných obalů v souladu se zero waste. Pro zakoupení se používají opakovatelně používané obaly, jako například sklenice a dózy.
  • Zero waste – koncept snažící se dosáhnout nulového odpadu. Cílem je využít všechny zdroje opakovaně tak, aby nevznikal jednorázový odpad.