Jak jsou příznaky prediabetes a jak to zvrátit?

.

.

Minut čtení:
4

Jak jsou příznaky prediabetes a jak to zvrátit?

Prediabetes je stav, kdy hladina krevního cukru je vyšší než obvyklá, ale ještě není dostatečně natolik zvýšená, aby se dalo mluvit o diabetu 2. typu. Jde o stav, který předchází cukrovce a dle nejnovějších klinických výzkumů zvyšuje nejen riziko jeho rozvoje, ale také zvyšuje riziko kardiovaskulárních a onkologických onemocnění.

Změna životního stylu jako klíčová prevence prediabetu

V současné době pokročily poznatky v této oblasti natolik, že v prevenci progrese prediabetu dochází k odklonu od použití antidiabetik cílených na snížení inzulinové rezistence jakožto klíčové příčině vzniku a je zdůrazňován pohyb a zdravá strava jako bezpečný i účinný prostředek prevence rozvinutí prediabetes do pokročilejších stádií a následně do cukrovky.

Řada zahraničních klinických studií dokonce uvádí, že změna životního stylu včetně zdravé stravy je 1. léčebnou volbou (first-line treatment).

Při přechodu k zdravějšímu životnímu stylu pro prevenci prediabetu, jak je popsáno v tomto článku, je důležité zvážit různé stravovací přístupy, jako jsou tradiční čínská medicína, Paleo a Low-carb diety. Tyto diety se zaměřují na snížení příjmu sacharidů a podporují vyvážený příjem živin, což může být klíčové pro regulaci hladiny krevního cukru a předcházení prediabetu.

Cukrovka jako zdravotní a ekonomická hrozba současného světa

Cukrovka je v současném světě nemocí masového výskytu. Celosvětové odhady uvádějí, že 8,8 % dospělé populace trpí diabetem. V téměř 90 % případů se jedná o diabetes mellitus 2. typu.

V České republice je to téměř 1 milion osob a dalších zhruba 70 tisíc osob je léčeno pro poruchu glukózové tolerance. Náklady na léčbu takového počtu pacientů jsou extrémně vysoké, nelze opomenout i zvýšenou morbiditu (úmrtnost) v důsledku onemocnění a negativní dopad na kvalitu života pacienta, ať již jde o akutní anebo chronické komplikace onemocnění či zátěž, která je spojená s probíhající léčbou (například nutnost pravidelných kontrol, aplikace inzulinu apod.).

Období prediabetes probíhá zcela skrytě

Je tedy zcela pochopitelné, že se zraky odborníků obracejí k fázi, která cukrovce předchází a které se říká prediabetes. Je to velmi dlouho trvající období, které se neprojevuje žádnými příznaky (lékaři říkají, že je klinicky němé) a projevuje se pouze zvýšenými hodnotami glykemických testů.

Potíž je v tom, že pokud se člověk cítí zcela zdráv, nechodí třeba darovat krev či nechodí na pravidelné preventivní prohlídky, tak toto vyšetření neabsolvuje, a tudíž nemá ani možnost zjistit, že se jeho individuální glykemické hodnoty zvedají. Tím spíše, když nezaznamenává žádné projevy onemocnění.

Jak poznám, že mám prediabetes?

Prediabetes je diagnostikován, pokud glykemické testy ukazují následující hodnoty:

 1. hodnota glykémie měřená nalačno je větší nebo rovna 5,6 mmol/l a menší než 7,0 mmol/l (tzv. porušená glykemie nalačno),
 2. hodnota glykémie je dvě hodiny po podání 75 g glukózy vyšší nebo rovna 7,8 mmol/l a nižší než 11,1 mmol/l (tzv. porušená glukózová tolerance).

Pro diagnózu prediabetu zcela postačuje, pokud je splněna jedna hodnota z výše uvedených. Pokud jsou překročeny obě, je riziko vzniku cukrovky mnohem vyšší.

Pokud je tedy člověk v tzv. „šedé glykemické zóně“, jak tento stav nazývají lékaři, ještě není považován za diabetika. Nicméně výzkumy z posledních let prokazují, že již i prediabetické období je vysoce rizikové pro vznik a rozvoj kardiovaskulárních a onkologických onemocnění či metabolických obtíží. Zároveň se lékaři shodují, že prevence v tomto období je výrazně účinnější než ve chvíli, kdy je cukrovka již u pacienta diagnostikována.

Jak jsou příznaky prediabetes a jak to zvrátit?
Obrázek: Pravidelně kontrolujte svoji glykemickou hodnotu

Jaké jsou rizikové faktory vzniku prediabetu?

Není překvapivé, že jsou to často ty, které jsou uváděny v souvislosti s rizikem rozvoje cukrovky. Patří k nim zejména:

 • Nedostatek fyzické aktivity
 • Výskyt cukrovky v rodině
 • Obezita a nadváha
 • Příslušnost k určitému etniku (např. Pima indiáni)

Mám prediabetes. Jak se mohu bránit vzniku cukrovky?

V minulosti vedlo zjištění prediabetes k okamžitému zahájení léčby různými antidiabetiky, kdy lékaři věřili tomu, že snížení inzulinové rezistence zabrání progresi prediabetes. Postupně se zjišťovalo, že dochází spíše k maskování přechodu prediabetu v cukrovku, navíc byl pacient zbytečně zatěžován nežádoucími účinky léčiv. V současnosti se od této metody zcela upouští.

Podle nejnovějších klinických studií je úprava životosprávy a životního stylu nejefektivnější a nejlepší možností, jak zabránit přechodu prediabetes v diabetes. Je to metoda, která na rozdíl od léčiv nemá nežádoucí účinky. Její jedinou nevýhodou je tzv. adherence, jak lékaři nazývají neochotu pacientů dlouhodobě dodržovat opatření zdravé výživy i zdravého stylu života.

4 tipy, jak se ubránit vzniku cukrovky?

 • Pravidelně kontrolujte svoji glykemickou hodnotu. Choďte na preventivní zdravotní prohlídky k praktickému lékaři – máte na ně nárok 1 x za 2 roky. Prohlídka je zdarma, hradí ji zdravotní pojišťovna a vy máte svoji hodnotu glykémie pod kontrolou.
 • Pokud chcete znát hodnoty své glykemie častěji anebo jste v rizikové skupině, pořiďte si glukometr a pravidelně se testujte. Na trhu je dostatečný výběr a v lékárně či zdravotnických potřebách vám rádi poradí.
 • Přejděte na zdravou stravu. Nízkosacharidové stravování (low carb) je dnes dostupné pro každého, zejména pro ty, kteří jsou plně vytíženi a nemají dostatek času či příležitost si jídlo plánovat a připravovat sami (zaměstnané maminky, manažeři, podnikatelé, obchodníci na cestách a další). Jídla jsou připravována výživovými odborníky, kteří dbají na správné vyvážení jídel tak, aby obsahovala dostatek zeleniny, vlákniny i bílkovin a zdravých tuků, které nahrazují nežádoucí sacharidy.
 • Řekněte zbytečnému cukru dost.
 • Hýbejte se.  Pravidelná fyzická aktivita (chůze, rychlá chůze, rotoped, běh) je doporučována minimálně 3× týdně po dobu 30–40 minut, optimálně 5× týdně 30–40 minut. A úplným ideálem je pohybovat se 7× týdně po dobu 30–40 minut, vždy však s ohledem na zdravotní stav a fyzické zdatnosti člověka.
 • Kromě změn životního stylu, o kterých je řeč v tomto článku, je důležité si uvědomit vliv stresu a kortizolu na regulaci hladiny cukru v krvi, což je důležité pro prevenci prediabetu, jak je diskutováno v článku ‚Stres a kortizol: jak je mít pod kontrolou a dosáhnout tak vyváženého života‘. Vysoké hladiny stresu a kortizolu mohou zhoršovat glykemickou kontrolu a zvyšovat riziko vývoje prediabetu. Efektivní zvládání stresu a udržování hladin kortizolu v rovnováze by proto mělo být integrální součástí přístupu k prevenci a obrácení prediabetického stavu.

Zdroje: